BMP, turistické značenie slovenska, turisticke znacky
tel:
+421/907 795 388
+421/918 105 883
e-mail:
porkertmarian@gmail.com

 O FIRME

Moje rozhodnutie v roku 1999 začať vyrábať turistické značky je výsledkom angažovania sa v organizovaní turistických a lyžiarskych podujatí, kedy som sa vždy zaoberal najmä tým, aby trasy týchto podujatí boli prehľadne pripravené a vyznačené. No a tak sa už stalo pravidlom, že pri prípravách, či už lyžiarskych bežeckých pretekov a prechodov, lesných behov alebo tradičnej Častovskej päťdesiatky som sa vždy hlásil plniť tieto úlohy. Takáto práca ma dodnes baví a vžívam sa pri nej do postavenia človeka, ktorý je možno prvý krát v prostredí lesa, v nepriaznivom počasí, vyčerpaný a už by mu iné nechýbalo, len zablúdiť...
Niekoľko rokov som pôsobil vo výrobe dopravných značiek a priatelia z turistiky ma oslovili, že Klub slovenských turistov hľadá nového dodávateľa smeroviek, takže toto rozhodnutie bolo celkom prirodzené.

Pôvodne sa smerovky vyrábali z oceľového plechu, čo prinášalo veľa problémov s povrchovou úpravou a taktiež ich hmotnosť pridávala značkárom na práci. Dnes už smerovky a tabuľky vyrábame z kompozitného materiálu. Sú to sendvičové dosky s jadrom z polyethylénu a krycou vrstvou z hliníkového plechu. Vyznačujú sa nízkou hmotnosťou, vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom a dokonalým povrchom. Tento svojou viskozitou zabezpečuje kvalitné nalepenie samolepiacej fólie, na ktorej sú vytlačené textové údaje smerovky. Tie sú ešte opatrené laminátovou vrstvou, ktorá ich chráni pred škodiacimi účinkami UV žiarenia, vody a poškriabania. Pevnosť tabuľky voči ohybu výrazne zvyšuje zadná lišta, ktorá zároveň slúži na jej uchytenie držiakom na normou predpísaný smerovník priemeru 60 mm, v núdzi na drevený prvok alebo na stĺp pri ceste. Ponuku tvoria aj samotné oceľové smerovníky 60 mm a striešky smerovníkov, avšak iba na objednávku o počte nad 5 ks a s dodacími podmienkami po dohode.

S turistickými značkami je to ako so značkami dopravnými. Vyrobiť či kúpiť si ich môže ktokoľvek, ale ich umiestnenie podlieha príslušnému schvaľovaciemu procesu a nesmie byť svojvoľné. Na značkách musí byť v záhlaví uvedená organizácia zodpovedná za ich obsah a každá trasa alebo chodník musia byť schválené príslušnými úradmi, najmä úradom životného prostredia. Obmena starších smeroviek a tabuliek je možná len po konzultácii s predsedom komisie značenia príslušnej regionálnej organizácie KST. Ten Vám taktiež pomôže pri návrhu náučného chodníka, miestnej trasy a pod.

Prajem Vám veľa krásnych zážitkov na turistických značených trasách a najmä šťastné návraty domov, z ktorých sa budete tešiť i vďaka našim výrobkom.

S turistickým „ Hore zdar !“

Marián Porkert